Konsep Islam Mengatasi Pengangguran

masalah sosial pengangguran

Pengangguran adalah “keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya” (Sadono Sukirno. 2004: 355). Artinya saat seseorang yang sudah masuk umur produktif dan mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya maka orang tersebut masuk dalam kategori pengangguran. Di indonesia sendiri, menurut angka dari pemerintahan, jumlah pengangguran mencapai sekitar 5,13% hingga 5,33% atau sekitar …

Jenis Dan Cara Menghitung Zakat Yang Wajib Dikeluarkan

zakat profesi

Setiap muslim yang mampu secara finansial wajib untuk membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat merupakan bentuk upaya kita membersihkan diri dan harta kita agar mendapat keberkahan dari Allah SWT. Zakat merupakan kewajiban tiap muslim yang mampu mengeluarkannya, dan termasuk salah satu dari 5 rukun islam. Namun terkadang, masih banyak diantara kita yang bingung mengenai harta seperti …

Mendidik Anak Dengan Interaksi Yang Baik

syarat terjadinya interaksi sosial

Islam sangat menaruh perhatian dengan pendidikan anak usia dini untuk mewujudkan generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak mulia. Rasulullah membekali umatnya bagaimana cara mendidik anak dalam islam. Apa saja nilai-nilai yang ditanamkan ke anak untuk membentuk anak menjadi generasi berakhlak mulia dan berkualitas, juga telah dibekali oleh Rasulullah melalui sabda-sabdanya. Dalam islam, mendidik anak yang terbaik adalah dengan mengenalkan nilai-nilai …

Panduan Membayar Zakat Fitrah

zakat fitrah online

Zakat fitrah merupakan zakat yang dibayarkan di bulan Ramadhan dengan jumlah dan kadar yang telah ditentukan, zakat fitrah sesuai namanya, bertujuan membersihkan jiwa dan harta dengan memberikannya golongan atau pihak yang membutuhkan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi tiap muslim yang telah memenuhi syarat, sebagaimana hadist dari Rasulullah saw: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha’ …